24 Φεβρουαρίου 2012

Η ΝΕΑ Κ.Α.Π.

Η ΝΕΑ Κ.Α.Π.
III.Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Ενιαία Αποδεσμευμένη Ενίσχυση (ΕΑΕ)
 
Ποιες παλαιότερες ενισχύσεις εντάσσονται στην ΕΑΕ;
Οι υφιστάμενες ενισχύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της ΕΑΕ είναι αυτές των:
 • αροτραίων καλλιεργειών
 • ρυζιού
 • αιγοπροβάτων
 • βοείου κρέατος
 • καπνού
 • βάμβακος
 • ελαιολάδου
Ποιες νέες ενισχύσεις εισάγει η νέα ΚΑΠ;
Οι νέες ενισχύσεις που καθιερώνει η νέα ΚΑΠ είναι οι ακόλουθες:
 • πριμοδότηση ποιότητας σκληρού σίτου
 • πριμοδότηση γαλακτοπαραγωγής
 • ενίσχυση για ενεργειακές καλλιέργειες
 • ενίσχυση για ξηρούς καρπούς
Ποιες ενισχύσεις παραμένουν υποχρεωτικά συνδεδεμένες με την παραγωγή;
Οι ενισχύσεις που παραμένουν υποχρεωτικά συνδεδεμένες με την παραγωγή είναι:
 • του βάμβακος, σε ποσοστό 35% σε επίπεδο χώρας ( 59,4€ ανά στρέμμα για μέγιστη έκταση 3.000.000 στρεμμάτων και 34,285€ ανά στρέμμα για μέγιστη έκταση 700.000 στρεμμάτων).
 • οι αποξηραμένες ζωοτροφές σε ποσοστό 50%.
 • η ειδική πριμοδότηση για σκληρό σίτο σε ποσοστό 100%.
 • η ενίσχυση ξηρών καρπών σε ποσοστό 100%.
Ποιες ενισχύσεις και σε τι ποσοστό μπορούν να συνδεθούν με την παραγωγή μετά από απόφαση του ΚΜ; 
Το Συμβούλιο Υπουργών, σταθμίζοντας τα οφέλη και το κόστος της αποσύνδεσης και προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος μείωσης της γεωργικής παραγωγής είτε εγκατάλειψης των αγροτικών γαιών - ιδιαίτερα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές - αποφάσισε τη δυνατότητα εφαρμογής ενός ευέλικτου συστήματος μερικής αποσύνδεσης. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα της μερικής αποσύνδεσης μπορεί να εφαρμοστεί στις ακόλουθες δραστηριότητες: αροτραίες καλλιέργειες, αιγοπρόβατα, βόειο κρέας, βαμβάκι, καπνός και ελαιόλαδο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη διατήρηση δεσμευμένων με το συγκεκριμένο προϊόν ενισχύσεων στις εξής περιπτώσεις με τα ακόλουθα ποσοστά:
Αροτραίες καλλιέργειες: 25% το μέγιστο ή εναλλακτικά το 40% της ειδικής ενίσχυσης του σκληρού σίτου.
Αιγοπρόβατα: Έως και 50%.
Βόειο κρέας:
Έως και 40% της πριμοδότησης σφαγής και μέχρι και το 100% της ενίσχυσης των  θηλαζουσών αγελάδων.
ή εναλλακτικά
Το 100% της πριμοδότησης σφαγής
ή εναλλακτικά
Έως το 75% της ενίσχυσης αρσενικών βοοειδών.
Λοιπές πριμοδοτήσεις βοείου κρέατος:
Πλήρης αποδέσμευση.
Καπνός:
Για τις εσοδείες 2006-2009, προτείνεται εφαρμογή διαφορετικών ποσοστών δέσμευσης ανά ποικιλία και περιοχή έως και 40%. 
Για τις εσοδείες από 2010 έως και 2012, ποσοστό 50% των ενισχύσεων αποδεσμεύεται από την παραγωγή και το υπόλοιπο 50% μεταφέρεται στο Β' Πυλώνα (Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης). 
Ελαιόλαδο: Έως και 40%
Με την εφαρμογή του νέου καθεστώτος οι παραγωγοί θα εισπράττουν ακριβώς το ίδιο ποσό ενίσχυσης με αυτό της τριετούς περιόδου αναφοράς;
Καταρχήν, ναι. Παρόλα αυτά, σε κάποιους παραγωγούς θα παρατηρηθεί αυξομείωση του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που θα λαμβάνουν διότι:  
 • κάποιες ενισχύσεις αναπροσαρμόζονται (π.χ. πριμοδότηση σκληρού σίτου, πριμοδότηση ρυζιού)
 • κάποιες ενισχύσεις εισάγονται για πρώτη φορά (π.χ. ειδική πριμοδότηση σκληρού σίτου, πριμοδότηση γαλακτοπαραγωγής).
 • το συνολικό ποσό ενίσχυσης για το βαμβάκι (δεσμευμένη και αποδεσμευμένη) θα  είναι το ίδιο για όλους τους παραγωγούς. Θα καταβάλλεται ανά στρέμμα, μέσω ενός κατά αποκοπή συστήματος,  χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές ιστορικές αποδόσεις των παραγωγών κατά την περίοδο αναφοράς.
 • το τυχόν δεσμευμένο τμήμα της ενίσχυσης για το ελαιόλαδο θα καταβάλλεται ανά ελαιοκομικό εκτάριο, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελαιώνα στον οποίο ανήκει.
 • http://www.minagric.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου